તરણાનો મેરુ કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તરણાનો મેરુ કરવો

  • 1

    રજનું ગજ કરવું.