તરણાને તોલે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તરણાને તોલે

  • 1

    તુચ્છ; કશી વસાતમાં નહીં એમ.