ત્રણ પગી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ત્રણ પગી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    બે જણે પોતાનો એકેક પગ સાથે બાંધી દોડવાની રમત.