તેરતાંસળી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તેરતાંસળી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    જેને પરસ્પર ભાણાવહેવાર નથી એવી જુદી જુદી જ્ઞાતિના લોકો.