તુરતોતુરત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તુરતોતુરત

અવ્યય

  • 1

    તરતોતરત; તરત જ.

તરતોતરત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તરતોતરત

અવ્યય

  • 1

    તરત જ; એકદમ.