ગુજરાતી

માં તરતોતરતની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તરતોતરત1તુરતોતુરત2

તરતોતરત1

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    તરત જ; એકદમ.

ગુજરાતી

માં તરતોતરતની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તરતોતરત1તુરતોતુરત2

તુરતોતુરત2

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    તરતોતરત; તરત જ.