તરેદાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તરેદાર

  • 1

    ભાત ભાતનું; વિવિધ.

  • 2

    વિચિત્ર.