ગુજરાતી

માં તરભેટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તરભેટ1તરભેટ2

તરભેટ1

પુંલિંગ

  • 1

    ત્રણ ગામના સીમાડા કે રસ્તા ભેગા થતા હોય એવી જગા.

ગુજરાતી

માં તરભેટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તરભેટ1તરભેટ2

તરભેટ2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ત્રણ ગામના સીમાડા કે રસ્તા ભેગા થતા હોય એવી જગા.