તરુરાજ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તરુરાજ

પુંલિંગ

  • 1

    મોટું ઝાડ.

  • 2

    ઝાડમાં શ્રેષ્ઠ; જેમ કે, વડ, પીપળો, તાડ.