તરેરી ખાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તરેરી ખાવી

  • 1

    ગુસ્સાથી ધ્રુજી ઊઠવું.