તરેલાં તાણવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તરેલાં તાણવાં

  • 1

    સંસારનું ધૂંસરું વેઠવું.