ગુજરાતી

માં તરવાડીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તરવાડી1ત્રવાડી2

તરવાડી1

પુંલિંગ

  • 1

    ત્રિવેદી; એક અટક.

મૂળ

જુઓ ત્રવાડી

ગુજરાતી

માં તરવાડીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તરવાડી1ત્રવાડી2

ત્રવાડી2

પુંલિંગ

  • 1

    ત્રિવેદી; એક અટક.

મૂળ

ત્રિ+વેદ ઉપરથી