ત્રસકાય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ત્રસકાય

પુંલિંગ બહુવયન​

જૈન
  • 1

    જૈન
    ત્રસ જીવોનો સમૂહ; જીવોનો એક પ્રકાર.

    જુઓ છકાયમાં

મૂળ

ત્રિ+વેદ ઉપરથી