ત્રેસઠ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ત્રેસઠ

વિશેષણ

  • 1

    તેસઠ; સાઠ વત્તા ત્રણ.

ત્રેસઠ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ત્રેસઠ

પુંલિંગ

  • 1

    ત્રેસઠનો આંકડો કે સંખ્યા; '૬૩'.