ત્રેહ પુરાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ત્રેહ પુરાવો

  • 1

    ભલીવાર આવવો, બરકત આવવી.