ત્રાજવું નીચું નમવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ત્રાજવું નીચું નમવું

  • 1

    લાભ થવો; આબાદીના દિવસો આવવા.