ત્રાજવું ભારે થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ત્રાજવું ભારે થવું

  • 1

    અભિમાન આવવું.