ગુજરાતી

માં તરાડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તરાડ1તરાડ2

ત્રાડ1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  રાડ; મોટી બૂમ; ગર્જના (ત્રાડ નખવી, ત્રાડ પાડવી).

ગુજરાતી

માં તરાડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તરાડ1તરાડ2

તરાડ2

પુંલિંગ

 • 1

  લાગ; જોગ.

ગુજરાતી

માં તરાડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તરાડ1તરાડ2

ત્રાડ

પુંલિંગ

 • 1

  તાડો; સોજાનો તતડાટ.

ગુજરાતી

માં તરાડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તરાડ1તરાડ2

તરાડ

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ફાટ; ચીરો; તરડ.

મૂળ

રવાનુકારી