ગુજરાતી માં તરાડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

તરાડ1તરાડ2

તરાડ1

પુંલિંગ

 • 1

  લાગ; જોગ.

ગુજરાતી માં તરાડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

તરાડ1તરાડ2

ત્રાડ2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  રાડ; મોટી બૂમ; ગર્જના (ત્રાડ નખવી, ત્રાડ પાડવી).

મૂળ

સર૰ म. त्राहटणें

ગુજરાતી માં તરાડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

તરાડ1તરાડ2

તરાડ

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ફાટ; ચીરો; તરડ.

મૂળ

રવાનુકારી

ગુજરાતી માં તરાડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

તરાડ1તરાડ2

ત્રાડ

પુંલિંગ

 • 1

  તાડો; સોજાનો તતડાટ.