તરાડ ખાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તરાડ ખાવો

  • 1

    જોગ બેસવો; લાગ ફાવવો.