ત્રાસ ઉપજાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ત્રાસ ઉપજાવવો

  • 1

    જુલમ કરવો; સંતાપવું; હેરાન કરવું; પજવવું.