ત્રાસ વર્તવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ત્રાસ વર્તવો

  • 1

    જુલમ થવો.