ત્રિઑક્સાઇડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ત્રિઑક્સાઇડ

પુંલિંગ

રશાયણવિજ્ઞાન
  • 1

    રશાયણવિજ્ઞાન
    ઑક્સિજનના ત્રણ પરમાણુવાળો ઑક્સાઇડ; 'ટ્રાયોક્સાઇડ'.