તરિયાલોલી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તરિયાલોલી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    તરતું લગંર (ઊંડા પાણીમાં વપરાય છે).