ત્રિરાશિ માંડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ત્રિરાશિ માંડવી

  • 1

    દાખલા કે હિસાબને ત્રણ પદોમાં ગોઠવી ત્રિરાશીની રીતે ગણવો; ત્રિરાશીની રીતે ગણતરી કરવી.