ત્રિશત્ક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ત્રિશત્ક

પુંલિંગ

  • 1

    પ્રાચીન ભારતમાં ચલણમાં આવેલો ૩૦ માપના તોલનો ચાંદીનો એક સિક્કો (સિ.).