તેરીખ ચઢવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તેરીખ ચઢવી

  • 1

    વ્યાજ વધ્યે જવું.