તેરીખ દેવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તેરીખ દેવી

  • 1

    વ્યાજ આપવું.