ત્રીજું નેત્ર ઉઘાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ત્રીજું નેત્ર ઉઘાડવું

  • 1

    ગુસ્સો કરવો; કોપવું.