ત્રીસા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ત્રીસા

પુંલિંગ બહુવયન​

  • 1

    ૩૦ x ૧ થી ૩૦ x ૧૦ સુધીનો ઘડિયો.