ગુજરાતી માં તલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

તલ1તલ2

તૂલ1

નપુંસક લિંગ

 • 1

  કરસણ; મોલ.

 • 2

  રૂ.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં તલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

તલ1તલ2

તૂલું2

વિશેષણ

 • 1

  નિષ્કપટી; ભોળું.

ગુજરાતી માં તલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

તલ1તલ2

તેલ

નપુંસક લિંગ

 • 1

  તલ વગેરેમાંથી કઢાતો ચીકણો પ્રવાહી પદાર્થ.

 • 2

  તેલમાં કાઢેલું સત્ત્વ.

 • 3

  લાક્ષણિક અડદાળો; દમ.

મૂળ

सं. तैल; प्रा.

ગુજરાતી માં તલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

તલ1તલ2

તેલું

નપુંસક લિંગ

 • 1

  તેલાં; નવરાતરના દિવસમાં તેલની કરી પાળી કરવાનું ત્રણ ઉપવાસનું વ્રત.

 • 2

  ['ત્રણ' પરથી] ત્રણનું ઝૂમખું.

ગુજરાતી માં તલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

તલ1તલ2

તૈલ

નપુંસક લિંગ

 • 1

  તેલ.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં તલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

તલ1તલ2

તલ

નપુંસક લિંગ

 • 1

  તળિયું.

 • 2

  નીચેનો પ્રદેશ; તળેટી.

 • 3

  સપાટી. ઉદા૰ 'ભૂતલ'.

 • 4

  હથેળી કે પગનું તળિયું.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં તલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

તલ1તલ2

તલ

પુંલિંગ

 • 1

  એક તેલી બી કે તેનો છોડ; તિલ.

 • 2

  એને મળતો ચામડી ઉપરનો ડાઘો.

મૂળ

सं. तिल