તેલની ધાર જોવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તેલની ધાર જોવી

  • 1

    પૂરી ચોકસાઈ કરવી.