તેલપળી કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તેલપળી કરવી

  • 1

    જેમ તેમ કરીને ગુજરાન ચલાવવું.