તલપ મારવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તલપ મારવી

  • 1

    છલંગ મારવી.

  • 2

    તલબને દાબી દેવી.