તલ્લાક આપવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તલ્લાક આપવી

  • 1

    લગ્નબંધનમાંથી છૂટું કરવું; છૂટાછેડા કરવા.