તલ્લાક મેળવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તલ્લાક મેળવવી

  • 1

    છૂટાછેડા સાધવા; લગ્નબંધનમાંથી છૂટું થવું.