તુલા કરાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તુલા કરાવવી

  • 1

    તુલાદાન માટે પોતાની ભારોભાર કોઈ કીમતી ચીજ જોખાવવી.