તલી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તલી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ઝીણા તલ.

 • 2

  શેરડીનો એક રોગ.

 • 3

  બરોળની ગાંઠ.

તેલી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તેલી

વિશેષણ

 • 1

  તેલવાળું; તેલિયું.

મૂળ

'તેલ' ઉપરથી

તેલી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તેલી

પુંલિંગ

 • 1

  ઘાંચી.

 • 2

  એક અટક.

તૈલી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તૈલી

વિશેષણ

 • 1

  તેલવાળું.

 • 2

  ચીકટું.

તૈલી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તૈલી

પુંલિંગ

 • 1

  તેલી; ઘાંચી.