તેલ ઊંજવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તેલ ઊંજવું

  • 1

    ઘસારાના ભાગમાં તેલ પૂરવું.