તેલ કાઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તેલ કાઢવું

  • 1

    ઠૂશ કાઢવી; દમ કાઢવો.

  • 2

    સત્ત્વ કાઢવું.