તેલ ઘાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તેલ ઘાલવું

  • 1

    મરનાર પછીનો શોક વિધિસર છોડવો (સ્ત્રીઓએ).