તેલ નીકળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તેલ નીકળવું

  • 1

    ઠૂશ નીકળવી.