તેલ રેડાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તેલ રેડાવું

  • 1

    ફાળ પડવી.

  • 2

    અદેખાઈ થવી.