તળિયું આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તળિયું આવવું

  • 1

    સાવ ખૂટી પડવું.