તળિયું ઝાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તળિયું ઝાડવું

  • 1

    સાફ કરી નાખવું; ખાલીખમ કરવું.

  • 2

    ખૂબ ધમકાવવું.