તળિયું દેખાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તળિયું દેખાવું

  • 1

    ખૂટી પડવું; પાસેનું પૂરું થવા આવવું.