તળિયું ન દેખાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તળિયું ન દેખાવું

  • 1

    પાર ન પામી શકાવું.