તળી પડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તળી પડવી

  • 1

    ખુલ્લે પગે ચાલવાથી પગના તળિયાની ચામડી કઠણ કે ન દાઝે એવી થઈ જવી.