તવાઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તવાઈ જવું

  • 1

    તાપ કે ચિંતાથી શોષાઈ જવું-શરીરે ઓગળી જવું.