તવા જેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તવા જેવું

  • 1

    બિલકુલ સાફ; ચોખ્ખું ચટ.

  • 2

    ખાલી કે સાફ થયેલું; પાયમાલ.