ગુજરાતી

માં તેસઠની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તેસઠ1તેંસઠ2

તેસઠ1

વિશેષણ

  • 1

    ત્રેસઠ; સાઠ વત્તા ત્રણ.

ગુજરાતી

માં તેસઠની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તેસઠ1તેંસઠ2

તેંસઠ2

વિશેષણ

  • 1

    તેસઠ; '૬૩'; ત્રેસઠ.

પુંલિંગ

  • 1

    તેસઠનો આંકડો કે સંખ્યા; '૬૩'.

મૂળ

प्रा. तेसठ्ठि ( सं. त्रिषष्टि)