તસુ ભોંય ન સૂઝવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તસુ ભોંય ન સૂઝવી

  • 1

    કશું ન સૂઝવું; મૂંઝાઈ જવું.